Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs

Kort fortalt

Norlandia Skyttelveien er en Reggio Emilia-barnehage i Drammen kommune, med 28 ansatte og 68 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Indianerbyen

0-3 år

Vevstua

0-3 år

Huldreheim

3-6 år

Vesleknabben

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Skyttelveien?

Vi er en Reggio Emilia-inspirert barnehage som legger vekt på kreativitet, digital utforskning, språk og tilknytning.

Vi er nysgjerrige og engasjerte medarbeidere som hver dag streber etter å gi barna varierte muligheter og positive hverdagsopplevelser som stimulerer deres egen kompetanse, undring og fantasi.

Vi bruker et varmt språk og gir omsorg, trøst og glede. Ved å samhandle med barna, styrker vi deres følelsesmessige velvære og selvtillit.

Hos oss er gode, trygge relasjoner en ledestjerne i vårt pedagogiske arbeid. Vi ble en EQ-sertifisert barnehage høsten 2021, den tiende i Norge. Som EQ barnehage har vi som visjon: Å gi barna trygge og nære relasjoner, til seg selv og andre.  

Barna skal gjennom barnehagehverdagen oppleve at deres følelser blir tatt på alvor. Vi knytter relasjonsarbeidet tett opp mot livsmestring og helse. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og forebygge mobbing og krenkelser.  

Vi ønsker at alle barn si vår barnehage skal ha det godt og oppleve trygghet til oss ansatte og ikke miste selg selv. Da er gode relasjoner et uvurderlig grunnlag, vår paraply som omfavner alt vi gjør i barnehagen. 

Noe av det vi liker best

  • Kjøkkenhage, barna har egne små parseller og vi har høner.
  • Reggio Emilia-inspirert med fokus på kreativitet og spennende prosjekter og eksperimenter
  • Trygge, omsorgsfulle ansatte
  • Vi har et fint nærområde med gode turmuligheter og en rekke tilbud og tjenester som vi benytter oss av.
  • Vi er sertifisert Go-Green barnehage med fokus på bærekraft
  • Vi er en sertifisert EQ-barnehage.
  • Vi har egen kokk og har fullkost.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming